Проекти

Футбол и баскетбол по НП “Заедно в изкуствата и в спорта”

Спортът дава много на децата – здраве, дисциплина, организираност, воля за победа. Затова подкрепяме всяко начинание, свързано с подобряване на физическата активност и възможностите за спортни изяви на нашите ученици.
През тази учебна година 29.СУ бе одобрено за реализиране на дейности по Националната програма “Заедно в изкуствата и спорта”. По Модул 2 “Спорт” са организирани отбори по футбол и баскетбол, които са обезпечени с всичко необходимо /мрежи, топки, екипировка, врати и др./ със средства по програмата.