Актуализирани Насоки за обучение и действия в условията на COVID-19

Съгласно заповедите на министъра на здравеопазването от 26 ноември и 2 декември т.г. МОН актуализира Насоките за обучение и действия

Прочетете повече