Бюджет

Утвърден план за 2017 г. на 29. СУ „Кузман Шапкарев“

Бюджет 2017 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 21.04.2017 г. се проведе общо събрание на колектива на 29. СУ „Кузман Шапкарев“, на което беше направен отчет за изразходваните средства за първото тримесечие на 2017 г.

2018 година бюджет