За нас

29 СУ „Кузман Шапкарев“ e училище с над 60-годишна история. С какво се гордеем:

  • Самобитен облик, изграден в резултат на дългогодишен опит и съхранени традиции
  • Актуална визия и отвореност към динамичните промени в съвремието
  • Преподавателски състав от отговорни и квалифицирани кадри
  • Материално-техническа база, осигуряваща отлична възможност за успешна учебно-възпитателна работа
  • Многоспектърна извънкласна дейност – информационни технологии, спорт, театър,  музика, изобразително изкуство