Бележити датиБлог

Годишнина от рождението на нашия патрон Кузман Шапкарев

На 1 февруари се навършват 177 години от рождението на Кузман Шапкарев (1834-1909г). Името му се нарежда сред най-заслужилите български патриоти, книжовници и фолклористи. Неоценим е приносът му за събирането и издаването на народни умотворения от всички бъл-гарски краища. Кузман Шапкарев активно се занимава с журналистическа, с обществена и просветна дейност, инициатор е за създаване на българска гимназия в Солун, автор е на учебници и учебни помагала.                                                                                                                 Жизненият и творческият път   на бележития възрожденец Кузман Шапкарев са примери за всеотдаен патриотизъм, за гражданска отговорност и безукорна честност. Грижа на всички нас е да съхраним и предадем идеалите на една достойна личност, която със слово и перо ни е завещала: „Мили мои, пазете българщината“