Новини

Кариерно ориентиране за випуск 2015

Във връзка с постъпило писмо с вх.№ 0200-183/13.02.2015г. от дирекция „Висше образование“ на МОН в РИО – София-град, Ви уведомявам, че с оглед популяризиране на Рейтинговата система на висшите училища в Република България, както и във връзка с кариерното ориентиране и избор на висше училище на завършващите през 2015г. средно образование ученици.

  • На училищните сайтове трябва да публикувате следния линк: http://rsvu.mon.bg, който е към уеб-базираната платформа на рейтинговата система.