ГрафициНовиниПолезна информацияПрием на ученици

Прием в първи клас – наредба и график на дейностите

От 2 март 2022 г. е в сила нова Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, която може да намерите в прикачения файл.

Графикът на дейностите за прием на ученици в I клас за учебната 2022/2023 г. е достъпен на страницата на Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и I клас в училище (ИСОДЗ) на адрес: https://kg.sofia.bg/#/calendar.