Проекти

НП „Заедно в изкуствата и спорта“

През учебната 2023/2024 г. в 29.СУ ще бъдат сформирани 4 групи по Националната програма „Заедно в изкуствата и в спорта“:

  • модул „Изкуства“: група „Приложни изкуства“ с ръководител Диана Минева и група „Съвременни танци“ с ръководители Виктория Кулинска и Гергана Димитрова;
  • модул „Спорт“: група „Спортни игри – баскетбол“ с ръководител Петя Христова и група „Спортни игри – футбол“ с ръководител Иван Назарков.

В групите ще бъдат обхванати ученици от I до XII клас.