Първа поправителна сесия за ученици в задочна форма – IX клас

От 3 до 24 юни 2021 г. ще се проведе първата поправителна сесия за ученици от IXв клас, задочна форма на обучение.