График на изпитите за учениците в задочна и самостоятелна форма на обучение

Изпитите за определяне на годишни оценки на учениците в задочна и самостоятелна форма се провеждат присъствено при спазване на противоепидемичните

Прочетете повече

Актуализирани Насоки за обучение и действия в условията на COVID-19

Съгласно заповедите на министъра на здравеопазването от 26 ноември и 2 декември т.г. МОН актуализира Насоките за обучение и действия

Прочетете повече