За ученицитеПрием на ученици

Прием на ученици и оставащи дейности след VII клас

Верни на традицията да създаваме най-добрите възможности за усъвършенстване и реализация на учениците си, обявяваме прием след завършено основно образование (след 7. клас) в профилите “Софтуерни и хардуерни науки” /steam profile/ и „Физическо възпитание и спорт“ – дневна форма на обучение, както и в профил “Икономическо развитие” – задочна форма на обучение, за учебната 2020/2021 г.

Профил СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ /steam profile/

1 паралелка

                                                                                         Профилиращи предмети:                                                                                                             computers-around-globe-300x225

 • Информатика                                                                                      
 • Информационни технологии

Срок на обучение: 5 години

Балообразуване:

 • Утроеният резултат от теста по БЕЛ
 • Резултатът от теста по математика
 • Оценката по информационни технологии от свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки
 • Оценката по чужд език от свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки

Завършилите профила могат да се реализират в IT сектора и електронните медии, да извършват творческа и приложна дейност в областта на мултимедийните информационни технологии и уеб системи, да разработват софтуерни и арт продукти на съвременно ниво. 29. СУ разполага със съвременна материална база – мултимедийна и компютърна техника.

Училището ни се класира в топ 5 по дигитални компетентности на учениците на Националното външно оценяване след десети клас.

Профил ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

1 паралелка

Профилиращи предмети:                                                                                   sports

 • Физическо възпитание и спорт
 • Биология и здравно образование

Срок на обучение: 5 години

Балообразуване:

 • Резултатът от теста по БЕЛ
 • Резултатът от теста по математика
 • Удвоеният резултат от проверка на способностите /спорт/
 • Оценката по физическо възпитание и спорт от свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки
 • Оценката по биология и здравно образование от свидетелството за основно образование, превърната по скала в точки

Профилът дава възможност за спортно усъвършенстване, придобиване на знания и умения по спортната анимация и утвърждаване на здравословния начин на живот.

Училището ни има дългогодишни традиции в спорта и се гордее с над 100 шампионски купи и медали,  спечелени от ученическите ни отбори по футбол, лека атлетика, волейбол, баскетбол, тенис на маса, плуване, бадминтон, шах, колоездене и др.

ВАЖНО!!! Заявления за участие в I, II, III и IV етап на класиране за профил „Физическо възпитание и спорт“ се подават в 29. СУ „Кузман Шапкарев“, а не през платформата.

Профил ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

1 паралелка

Изисквания:
• завършено основно образование
• навършени 16 години

Профилиращи предмети:                                                            12-08-15-02631_9

 • География и икономика
 • Руски език

Срок на обучение: 5 години

Този профил дава възможност да се придобият знания и умения, свързани с икономическите и обществените явления и процеси. Учениците ще могат да задълбочат своята географска култура, да развият предприемачески идеи и управленски подход, да формират модели на поведение за активна гражданска позиция. Обучението ще им даде отлична подготовка за икономическите университети у нас и в чужбина.

ВАЖНО!!! Заявления за участие в I, II, III и IV етап на класиране за задочна форма на обучение се подават в 29. СУ „Кузман Шапкарев“, а не през платформата.

 

ГРАФИК

на дейностите по приемане на ученици в неспециализирани училища за учебната 2020/2021 г. съгласно наредба № 10 от 01.09.2016 г. и заповед РД 09 – 2152 / 27.08.2019 г. след завършено основно образование

Вид дейност Срок
1. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 13.07.2020 г. вкл.
2. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране до 16.07.2020 г. вкл.
3. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 20.07.2020 г. вкл.
4. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране до 22.07.2020 г. вкл.
5. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 23.07.2020 г.
6. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 24.07.-27.07.2020 г. вкл.
7. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 29.07.2020 г. вкл.
8. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 30.07.2020 г. вкл.
9. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране до 03.08.2020 г.
10. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване определя се от директора до 10.09.2020 г. вкл.
11. Утвърждаване на осъществения държавен план-прием до 14.09.2020 г. вкл.

 

Заповед на Министъра на образованието за дейностите за НВО и прием сед 7 клас:

заповед №РД 09-2152-27.08.2019г. на МОН график на дейностите

РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ – от 8,00 до 18,00 часа

Във връзка с организация на дейностите по прием на ученици в VIII клас и предвид извънредната епидемиологична обстановка, Ви уведомяваме за следното:
1. Допустимо е родителите, желаещи да подадат заявление за участие във втори етап на класиране, да го представят предварително попълнено и без присъствието на място на ученика.
2. Съгласно чл. 72 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:
1. заявление до директора;
2. оригинал на свидетелство за основно образование;
3. оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите за профил „Спорт“.

Заявление за участие във втори етап на класиране