НовиниПрием на ученици

Свободни места в VIII клас към 05.08.2021 г.

Считано от 05.08.2021 г., обявяваме 2 свободни места в VIII клас, профил “Софтуерни и хардуерни науки” с интензивно изучаване на английски език, поради изтегляне на документите на двама от класираните ученици.

Подаването на документи за участие в четвъртия етап на класиране е до 16,00 часа на 06.08.2021 г. в канцеларията на 29. СУ. Резултатите от класирането ще бъдат обявени на 09.08., а записването е на 10.08.2021 г.

Документи, които се подават при кандидатстване:

  • заявление за участие в IV етап;
  • свидетелство за завършено основно образование след VII клас;
  • служебна бележка с резултатите от НВО;
  • декларация за личните данни.

Образуването на бала за прием включва:

  • утроения резултат от НВО по БЕЛ;
  • резултата от НВО по математика;
  • оценката по информационни технологии от свидетелството за основно образование, приравнена по скала в точки;
  • оценката по чужд език от свидетелството за основно образование, приравнена по скала в точки.

Скала за преобразуване на оценките в точки

Оценки от свидетелството за основно образование след VII класТОЧКИ
Отличен (6)50
Много добър (5)39
Добър (4)26
Среден (3)15