Графици

График на поправителните изпити за ученици в задочна форма на обучение

 №Предмет/вид подготовкаДата, час, място на провежданеФорма / продължителност на изпитаЯвяват се
1БЕЛ – ЗУЧ02.09.2022
9.00 часа
304. каб.
Писмен – 3 астр. часаПетър Недялков
София Петкова  
2БЕЛ – ИУЧ02.09.2022
9.00 часа
304. каб.
Писмен – 3 астр. часаАлекс Илиев
Марияна Асенова
Пепи Мустафов
Ружди Богданов
3Руски език – ЗУЧ02.09.2022
13,00 часа
304. каб.
Писмена част – до 2 часа и 30 минути Устна част – до 30 минутиПетър Недялков
София Петкова
4Руски език – ИУЧ02.09.2022
13,00 часа
304. каб.
Писмена част – до 2 часа и 30 минути Устна част – до 30 минутиМарияна Асенова
Пепи Мустафов
Ружди Богданов
4Математика – ЗУЧ05.09.2022
9.00 часа
304. каб.
Писмен – 3 астр. часаПетър Недялков
София Петкова
5ИТ – ЗУЧ05.09.2022
9,00 часа
304. каб.
Писмена част – до 2 часа и 30 минути Устна част – до 30 мин.Марияна Асенова  
6История и цивилизации05.09.2022
13,00 часа
304. каб.
Писмен – 3 астр. часаМарияна Асенова
Николай Янков
Ружди Богданов
7География и икономика05.09.2022
13,00 часа
304. каб.
Писмен – 3 астр. часаГеорги Георгиев
Петър Недялков
София Петкова
8Философия – ЗУЧ  07.09.2022
09,00 часа
304. каб.
Писмен – 3 астр. часаАлекс Илиев
Марияна Асенова
Пепи Мустафов
Ружди Богданов
9Биология и ЗО ЗУЧ07.09.2022
13,00 часа
304. каб.
Писмен – 3 астр. часаСофия Петкова
10Химия и ООС ЗУЧ07.09.2022
09,00 часа
304. каб.
Писмен – 3 астр. часаСофия Петкова
11Химия и ООС ИУЧ07.09.2022
13,00 часа
304. каб
Писмен – 3 астр. часаАлекс Илиев
Марияна Асенова Николай Янков
12Физика и астрономия – ЗУЧ08.09.2022
9,00 часа
304. каб.
Писмен – 3 астр. часаМарияна Асенова