Прием на ученици

Свободни места в VIII клас към 24.08.2023 г.

Поради изтегляне на документи за записване в VIII клас, считано от 24.08.2023 г., обявяваме 2 свободни места, както следва:

  • в паралелка с профил “Софтуерни и хардуерни науки” с интензивно изучаване на английски език – 1 място;
  • в паралелка с профил “Софтуерни и хардуерни науки” с разширено изучаване на испански език – 1 място.

Подаването на документи за участие в класирането за попълване на освободените места е до 16,00 часа на 25.08.2023 г. в канцеларията на 29. СУ. Резултатите от класирането ще бъдат обявени на 28.08.2023 г., записването е на същата дата.

Документи, които се подават при кандидатстване:

  • заявление за участие в класирането;
  • свидетелство за завършено основно образование след VII клас – оригинал.