Бележити датиНовини

Честит Ден на народните будители!

Точно преди 100 години датата 1 ноември е определена официално за Ден на народните будители. По повод обявяването на празника за общонационален тогавашният министър на народното просвещение Стоян Омарчевски казва:

Стоян Омарчевски

Нашата младеж трябва да знае, че животът само тогава е ценен, когато е вдъхновен от идейност, от стремеж; само тогава животът е съдържателен и смислен, когато е обзет от идеализъм, когато душите и сърцата трептят за хубавото, националното, идеалното, а това е вложено в образите и творенията на всички ония наши дейци, които будиха нашия народ в дните на неговото робство, които го водиха към просвета и национална свобода през епохата на възраждането и които му създадоха вечни културни ценности през неговия свободен живот… Отдавайки почит към паметта на народните будители, към ония, които като самоотвержени воини, водеха българския народ в миналото към просвета, към свобода, към култура, да вдъхновим младежта чрез техните светли образи към народни и културни идеали.

Поклон пред делото на всички български просветители, книжовници и революционери – будители на националния дух!

Наш дълг е да следваме заветите им и да ги предаваме на идните поколения.