Бележити датиБлог

В памет на Кузман Шапкарев

Кузман Шапкарев 

Всяка есен медно звънче

в училището ни зове.

Всички тук сме да се учим

и в живота да сполучим.

Пример ни е нашият патрон-

учител и книжовник с нежна душа,

който ни учи да помним ,

където и да сме по света,

че родината е една,

един е и родният език

на който ще кажем:

този човек е Велик.

Кузман Шапкарев казва се той

Родолюбец-будител

за нас е герой.

Елвира Янакиева, ученичка в 5а клас

    Името на фолклориста и събирача на народни умотворения Кузман Шапкарев стои редом с имената на най-заслужилите български възрожденци от миналия век. Неговото дело е свързано с най-добрите традиции в нашата фолклористика и етнография, а цялостната му книжовна, учителска и обществено-патриотична дейност е гордост за българите от Македония, които винаги са били в челните редици на борбата за свобода, просвета и народностно самоосъзнаване.

Кузман Шапкарев е роден в Охрид на 01.02.1834 г. Дълги години учителства в Охрид, Струга, Прилеп, Битоля, Солун, Кукуш. След Освобождението продължава учителската си дейност в Македония, а по-късно живее и работи в Пловдив, Сливен, Враца, Самоков, Ботевград и София, където умира на 18.03.1909 г.

Най-голямата цел в живота на К. Шапкарев е работата му като събирач на народни умотворения – приказки, песни, пословици, гатанки, народни обичаи, народна медицина. Това огромно дело е неоценим принос за българската наука, за утвърждаването и очертаването на историческите, етнографските и езиковите граници на българския народ, за повдигане на националния ни дух и  самосъзнание.

Органична част от богатото книжовно наследство на Кузман Шапкарев е неговата публицистика, ориентирана в посока на цялостната му културно-обществена ангажираност.Основната част от многобройните му статии и дописки са събрани в  сборника „ Кузман Шапкарев. Публицистика”, който е  сериозно научно издание. При съставянето му е възприет хронологическият принцип. Подбраните дописки и статии (общо 62 на брой ) са отпечатани в три големи части, които обхващат периодите 1860 – 1872 г.,  1880 – 1886 г. и 1888 – 1901 г. Когато става дума за публицистика, хронологичната подредба на материалите  е най-подходяща, тъй като така се запазва тяхната цялост.

За да изразят своето уважение и преклонение пред делото и личността на Кузман Шапкарев, учителите и учениците в 29 СОУ  са подготвили богата палитра от изяви, посветени на патронния им празник – изработване на табла, които представят делото на Кузман Шапкарев, провеждане на дискусии, срещи с потомци на именития фолклорист и публицист, представяне на мултимедийни материали, създаване на поетически текстове в негова памет.

Цветемира Берова, старши учител български език и литература

ОТЛИЧЕНИ УЧЕНИЦИ

ВАЛЯ НЕНОВА , 3 клас – илюстрация на приказка

ДОНИКА – ЗЕФИР ДЕВЕТАКОВА , 7 клас –  рисунка

ЮЛИЯ ПЕТРОВА , 7 клас –  рисунка

МАРИЯ НЕДКОВА , 5 клас – рисунка и стихотворение

ЕЛВИРА ЯНАКИЕВА , 5 клас – стихотворение