Новини

Завършване на първи клас

Първи клас на 29.СУ “Кузман Шапкарев” завърши успешно годината в Народно читалище “Факел” с песни, стихотворения и пиеси по любими детски приказки.