Готови за първи клас!

Децата от подготвителната ни група, ръководена от г-жа Диана Минева, показаха на своите родители, че са готови за първи клас.