Ако спечеля, печеля за цял народ — ако загубя, губя само мене си.

         Васил Левски  е псевдонимът, с който е известен Васил Иванов Кунчев, български революционер, идеолог и организатор на

Прочетете повече